Từ điển nhân sự

C&B là gì?

C&B là gì? C&B được viết tắt bởi cụm từ Compensation & Benefits hay thuật ngữ tiếng việt là “Lương thưởng & Phúc lợi”. Bên cạnh lương cố định hoặc...

Succession Planning là gì?

Succession Planning là gì? Succession planning là một kế hoạch tập trung vào việc xác định những người lãnh đạo tiềm năng và những nhân...

Exit interview là gì?

Exit Interview là gì? Exit Interview là cuộc thảo luận giữa một nhân viên đã nghỉ việc và tổ chức của họ để trao đổi...

Employer Branding là gì?

Employer branding là gì? Employer branding là quá trình xây dựng và duy trì hình ảnh, thương hiệu của một công ty trên thị trường...

EVP là gì?

EVP là gì? EVP là viết tắt của "Employee Value Proposition", có nghĩa là "Đề xuất giá trị cho nhân viên". EVP là tập hợp...

C&B là gì?

C&B là gì? C&B được viết tắt bởi cụm từ Compensation & Benefits hay thuật ngữ tiếng việt là “Lương thưởng & Phúc lợi”. Bên...

Manage out là gì?

Manage out là gì? "Manage out" là một thuật ngữ trong lĩnh vực nhân sự và quản lý nhân viên, đề cập đến quá trình...

Attrition là gì?

Attrition là gì? (Hao mòn lao động) Trong kinh doanh, định nghĩa phổ biến nhất của “attrition” là quá trình giảm quy môn lực lượng...

6 thuật ngữ phải biết trong hoạch định nguồn nhân lực

Chúng tôi tổng hợp 6 thuật ngữ và cụm từ chuyên ngành mà HR và những nhà quản lý cấp cao thường sử dụng...