trở thành đối tác của ACheckin

+2500 doanh nghiệp đã lựa chọn ACheckin
Xây dựng tổ chức gắn kết, môi trường làm việc hiệu quả với chi phí tối ưu

monkey junior

Chuẩn hoá quy trình
Mở rộng bền vững cùng ACheckin

ACheckin có phải là
đối tác lý tưởng của bạn?

ACheckin là một nền tảng mở phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp. Vì vậy chúng tôi sẵn sàng hợp tác với rất nhiều tổ chức/cá nhân và giúp họ mang đến điều tuyệt vời cho doanh nghiệp khách hàng của mình. Những đối tác có thể phù hợp nhất với chương trình của chúng tôi là:

AFFILIATE PARTNER

Bạn biết một khách hàng có thể cần ACheckin? Chỉ cần giới thiệu khách hàng cho Base, bạn sẽ có cơ hội hưởng thu nhập hấp dẫn không giới hạn. Không mất phí, không rủi ro, không cam kết doanh số, không mất nhiều thời gian.