Quản lý nghỉ phép

TINH GỌN QUẢN LÝ
NÂNG CAO HIỆU QUẢ

Đơn giản hóa hoạt động thiết lập lịch nghỉ

Xây dựng và theo dõi quỹ nghỉ dễ dàng

Vận hành thanh thoát theo mô hình self-service

+4500 tổ chức tin dùng ACheckin

Chuẩn hóa để mở rộng

Chuẩn hóa quy trình, Tối ưu chi phí, Mở rộng dễ dàng

THIẾT LẬP
NHANH GỌN

QUẢN LÝ
THUẬN TIỆN