Tiền lương tăng ca ngày chủ nhật được tính thế nào?

Mục lục

Tăng ca ngày chủ nhật là điều không nhiều người thích nhưng do tính chất công việc và yêu cầu từ phía công ty nên người lao động phải chấp hành theo. Vậy thì lương tăng ca ngày chủ nhật tính như thế nào?

Hầu hết mọi người thường dành thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi sau 1 tuần làm việc bận rộn. Tuy nhiên vì tính chất công việc hoặc là do đơn hàng cần gấp, sự cố phát sinh, công việc cần phải giải quyết ngay… nên bạn phải tăng ca. Vì làm vào ngày cuối tuần nên bạn hãy nắm chắc cách tính lương tăng ca ngày chủ nhật để biết mức lương mà mình sẽ được hưởng là bao nhiêu nhé.

Tiền lương tăng ca ngày chủ nhật được tính như thế nào?1

Quy định chung về làm thêm giờ

Mặc dù theo yêu cầu của công việc, doanh nghiệp nhưng việc tăng ca vào ngày nghỉ chủ nhật cũng có những quy định riêng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Khoản 2, điều 107 Bộ luật lao động năm 2019 quy định:

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Quy định về tiền lương tăng ca ngày vào chủ nhật

Sau khi đã tìm hiểu các quy định chung về điều kiện tăng ca thì chúng ta hãy xem tiền lương làm tăng ca vào ngày này sẽ được tính theo công thức nào.

Điểm b, khoản 1, điều 98 Bộ luật lao động năm 2019 quy định:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

Tiền lương tăng ca ngày chủ nhật được tính như thế nào?2

Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Tiền lương tăng ca ngày chủ nhật được tính như thế nào?3

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

>>> Dựa vào căn cứ quy định trên thì có thể thấy nếu bạn đi làm hay tăng ca vào chủ nhật thì bạn sẽ được hưởng ít nhất bằng 200% tiền lương ngày làm việc bình thường.

Công thức tính tiền tiền lương làm ngày nghỉ = Tiền lương ngày bình thường (x) 200%

Tuy rằng doanh nghiệp đã tính cho bạn rồi nhưng tốt nhất bạn hãy hiểu rõ quy định về điều kiện cũng như cách tính lương tăng ca ngày chủ nhật để biết mình được hưởng mức lương bao nhiêu nha.

Mục lục