Tag: văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp viettel

Văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp Viettel có gì nổi bật?

Văn hóa ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp Viettel được biết đến với những bộ quy chuẩn rõ ràng, được nhân viên thực...