Tag: trí tuệ cảm xúc (EQ)

Trí tuệ cảm xúc và 6 bước để trở thành nhà lãnh đạo tuyệt vời hơn

Điều gì giúp tạo nên nhà lãnh đạo tuyệt vời? Trong một thời gian dài, câu trả lời là họ cần có tầm nhìn,...