Sản xuất hiệu năng với mô hình Lean Manufacturing

Sản xuất hiệu năng với mô hình Lean Manufacturing

Mô hình quản trị hiện đại Lean Manufacturing được ra đời nhằm mục đích giúp quy trình sản xuất trở nên tinh gọn, loại bỏ sự lãng phí không cần thiết. Ngày nay, mô hình Lean được phát triển và ứng dụng trên toàn thế giới như một tiếp cận đột phá, nhằm đảm bảo […]