Các lỗi thường gặp khi xử lý dữ liệu máy chấm công

các lỗi thường gặp khi xử lý dữ liệu máy chấm công

Dữ liệu máy chấm công là căn cứ rất có ích trong việc theo dõi thời gian đến – đi để quản lý mức độ chuyên cần và năng suất của nhân viên trong mọi doanh nghiệp. Mặc dù đã rất quen thuộc với tất cả chuyên viên Hành chính và C&B, đôi khi máy […]