Tag: Chấm công không tiếp xúc

Chấm công không chạm – Giải pháp an toàn nhất trước Covid

Chấm công không chạm đã trở thành nhu cầu thiết yếu của hầu hết các doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn...

Ứng dụng giúp checkin checkout không tiếp xúc tốt nhất hiện nay

Covid-19 diễn biến phức tạp khiến các nhân viên và chính các doanh nghiệp lo ngại về vấn đề chấm công có thể gây...

Giải pháp chấm công không tiếp xúc cho doanh nghiệp thời Covid

Chấm công không tiếp xúc giờ đây trở thành nhu cầu chung của hầu hết các doanh nghiệp khi dịch Covid-19 diễn biến phức...