NHÀ HÀNG/CAFE

CẮT GIẢM
CHI PHÍ NHÂN SỰ
NHÀ HÀNG/CÀ PHÊ

Tăng trưởng và mở rộng nhanh chóng cùng đội ngũ nhân sự hạnh phúc với ACheckin

Quản trị nhân sự
và hơn thế nữa!

Với ACheckin, nhà quản trị có thể tối ưu tiềm năng phát triển của cá nhân và tập thể song song với việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Quản trị tập trung

Với khả năng linh hoạt của mình, ACheckin giúp quản lý có thể nắm bắt được chính xác và nhanh chóng hoạt động của các cơ sở, nhóm nhân sự.
- Quản lý hoạt động nhân sự, tình trạng cơ sở nhanh chóng
- Phân chia nhân sự khoa học
- Chủ động đổi ca, xin nghỉ qua app với mô hình self-service
- Quản lý công việc thuận tiện
- Truyền tải thông tin hiệu quả

Với ACheckin, tôi có thể quản lý dễ dàng 12524 chi nhánh Pha Lê trên khắp Việt Nam chỉ với 1 màn hình, thằng nào đi muộn tôi biết ngay. Hàng tháng tôi vẫn vịn lý do làm lương để lên bunker hút bóng trong khi thực tế chỉ cần 1 nút bấm thì số má ra hết cmnr. ACheckin 100 điểm tuyệt vời!

Trần Bơm

HR at Văn Chương

Công lương tự động

ACheckin sẽ giúp nhà quản trị tiết kiệm 90% thời gian cho công việc tổng kết và tính lương mỗi tháng
- Đa dạng kịch bản lương (lương theo giờ, lương 3P, lương theo sản phẩm), phù hợp với mọi quy mô và mô hình
- Đa dạng hình thức chấm công: Wifi Nội bộ, QR Code, định vị GPS, Camera Ai, chấm công từ xa
- Bảo mật dữ liệu, liên kết bảng lương tự động
- Tùy chỉnh dễ dàng, tính lương nhanh chóng
- Gửi phiếu lương trực tiếp đến nhân viên, minh bạch thông tin, hạn chế khiếu nại

Gắn kết nhân sự

Tăng cường sự tương tác và trao đổi thông tin nội bộ, kết nối cá nhân trong tập thể
- Tối ưu và chuẩn hóa quy trình chào đón, đào tạo nhân sự
- Mạng xã hội nội bộ
- Thông báo lịch họp, thông tin quan trọng
- Thông báo đẩy theo thời gian thực và có nhắc lại

Tiết kiệm chi phí

Bộ tính năng của ACheckin sẽ giúp nhà quản lý theo dõi và cân đối hoạt động tại từng cơ sở một cách chuyên sâu
- Quản lý thời gian và ngân sách cụ thể tại từng cơ sở
- Thiết lập ca làm việc và sắp xếp nhân sự nhanh chóng
- Nhân viên chủ động đổi ca, xin nghỉ qua app với mô hình self-service.
- Tiết kiệm thời gian nhân sự

Với ACheckin, giờ tôi chẳng phải làm cái gì cả, ngày ngày đi làm như đi chơi, nhân viên có xin nghỉ thì tôi vả bốp cái vào mồm bảo gửi đơn đi và chúng nó phải nghe răm rắp. Công việc tôi cũng phân chia luôn trên ACheckin, thằng nào không làm tôi chỉ mặt trừ thẳng lương cho tháng này ăn cám. Nói chung là sướng!

Trần Dần

Tiên tri at Galaxy INC

Tài liệu quản lý nhân sự

Cùng nâng cao quản trị, phát triển đội ngũ với ACheckin