Một số cách thức thay đổi văn hoá doanh nghiệp đáng quan tâm

Văn hoá doanh nghiệp được quan tâm và tập trung nhiều hơn, các xu hướng mới cũng khác biệt rõ rệt. Bởi vậy một số cách thức thay đổi văn hoá doanh nghiệp dưới đây sẽ giúp bạn xây dựng và phát triển hiệu quả hơn.

Chiến lược thay đổi văn hóa doanh nghiệp từ cốt lõi

Văn hoá doanh nghiệp vốn là thứ đã có sẵn trong nội bộ, hình thành từ phương châm làm việc của lãnh đạo, chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần phải thay đổi văn hoá doanh nghiệp từ cốt lõi. Ví dụ như tái cấu trúc doanh nghiệp, thay đổi hình ảnh thương hiệu, thay đổi lãnh đạo cấp cao,… Khi đó, văn hoá doanh nghiệp cũng phải thay đổi để đổi mới tư duy và hướng suy nghĩ, hành vi của nhân viên theo hướng khác.

Một số cách thức thay đổi văn hoá doanh nghiệp đáng quan tâm 1

Khi xác định chiến lược thay đổi văn hoá doanh nghiệp từ cốt lõi, trước hết cần phải thông báo và có được sự đồng nhất từ nhân viên. Nhân viên phải hiểu tại sao có sự thay đổi này, tác động của nó và chấp nhận thay đổi thì văn hoá doanh nghiệp mới có biến chuyển. Bởi đây là việc thay đổi từ gốc, không phải chỉ 1 vài hoạt động đơn thuần nên hãy trao đổi với nhân viên. Trong một số trường hợp, nếu một số vị trí quan trọng trong doanh nghiệp không còn phù hợp, lãnh đạo phải có phương án thay thế, tránh ảnh hưởng đến sự chuyển mình chung.

Thay đổi văn hoá nội bộ từ cách thức triển khai

Trong một số cách thức thay đổi văn hoá doanh nghiệp, phổ biến hơn cả là thay đổi từ cách thức triển khai. Bản thân văn hoá có sẵn vẫn phù hợp nhưng cách thực hiện chưa đúng khiến văn hoá nội bộ chưa đúng với định hướng ban lãnh đạo đã đề ra nên cần phải xem lại bộ máy vận hành bên dưới.

Một số cách thức thay đổi văn hoá doanh nghiệp đáng quan tâm 2

Trước tiên, rà soát lại những người liên quan đã hiểu đúng là văn hoá được đề ra chưa. Sau đó, phát hiện điểm mạnh và điểm yếu của các hoạt động hiện tại để thay thế, chỉnh sửa cách làm. Đặc biệt, cần phải lắng nghe nhân viên bởi họ là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quá trình vận hành. Vì giá trị văn hoá này không mới nên lãnh đạo không áp đặt mà lắng nghe và khiến nhân viên tự giác thay đổi.

Lãnh đạo cũng có thể lựa chọn những cá nhân điển hình hoặc bộ phận tiêu biểu của doanh nghiệp để đưa họ lên vị trí tốt hoặc trao quyền giúp nhân rộng phong cách làm việc, lối tư duy cho toàn bộ công ty.

Chiến lược thay đổi theo xu hướng

Thị trường và xã hội luôn biến động và thay đổi từng giờ. Vì vậy, văn hoá doanh nghiệp cũng luôn phải cập nhật và thay đổi trong suốt quá trình phát triển của tổ chức.Có thể thấy công nghệ đang phát triển và bùng nổ với cách mạng 4.0. Vì vậy, chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu tác động đến chiến lược thay đổi văn hoá doanh nghiệp.

Một số cách thức thay đổi văn hoá doanh nghiệp đáng quan tâm 3

Bản thân nhà lãnh đạo và các cấp quản lý cần đưa tư duy thay đổi theo hướng công nghệ hoá vào công việc và giao tiếp. Ví dụ như sử dụng các phần mềm quản trị nhân sự, vận hành doanh nghiệp hay truyền thông nội bộ. ACheckin là một trong những phần mềm mang đến trải nghiệm tiện lợi và hiệu quả trong chấm công, quản lý nhân sự và truyền thông nội bộ.

Hay với các doanh nghiệp sản xuất, việc áp dụng tự động hoá, máy tính hoá cũng giúp nhân viên buộc phải thích nghi với cách thức làm việc mới, hiệu quả và hiện đại hơn.

Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp là một quá trình, đi song hành với hoạt động kinh doanh. Bởi vậy, tổ chức sẽ luôn phải có những chiến lược thay đổi văn hoá nội bộ phù hợp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here