HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP CÁCH TÍNH LƯƠNG CƠ BẢN CHUẨN NHẤT 2023

Chuyên mục

Tính lương là một trong những mảng quan trọng nhất khi vận hành doanh nghiệp và cũng là nghiệp vụ khó nhất của người làm C&B (Compensation & Benefits). Cho dù là tổ chức lớn hay nhỏ, các vấn đề liên quan đến lương thưởng thường sẽ nhạy cảm và nhận được rất nhiều sự quan tâm của doanh nghiệp và người lao động.

Để quản lý và đưa ra những chiến lược phù hợp, các quy định, nguyên tắc tính lương cũng như các hình thức trả lương là những yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp cần phải nắm thật chắc. Lương là sự trả công cho người lao động, trả cho những đóng góp của họ đối với doanh nghiệp. Bất kỳ ai, bất kỳ đối tượng nào, không phân biệt nam nữ, già trẻ… khi đi làm đều muốn được hưởng mức lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Để tính được tiền lương chính xác thì cần phải có mốc ngày công chuẩn.

Tiền lương là gì?

Lương cơ bản là gì?

Lương cơ bản là số tiền người lao động nhận được sau khi bỏ công sức và thời gian tại nơi làm việc. Hay có thể hiểu lương cơ bản là mức lương tiêu chuẩn người lao động sẽ được nhận tùy vào vị trí và khối lượng công việc.

Ý nghĩa

 • Với người lao động: Là thước đo để đánh giá hiệu quả và giá trị mà người lao động mang lại, đóng góp cho tổ chức. Dựa vào cách thức tính lương của doanh nghiệp, thu nhập và mức sống của nhân viên có thể thay đổi: tăng hoặc giảm. Vì vậy, năng lực và hiệu quả làm việc có được đánh giá công bằng hay không luôn là yếu tố mà người lao động quan tâm.
 • Với doanh nghiệp: Lương thể hiện mức đãi ngộ với công nhân viên của doanh nghiệp. Xây dựng chính sách đãi ngộ thỏa đáng là điều mà doanh nghiệp phải cân nhắc kĩ lưỡng vì điều này có thể quyết định thái độ làm việc cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh.

Quy định về ngày công chuẩn của Bộ lao động

Khoản 2 Điều 105 Bộ luật lao động 2019 quy định như sau:

Điều 105. Thời giờ làm việc bình thường

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện làm việc 40 giờ/tuần đối với người lao động.

Như vậy có thể tính được ngày công chuẩn tính lương trong 1 tháng sẽ là không quá 24 ngày hoặc 26 ngày.

Ngày công chuẩn và cách tính lương theo quy định chung 1

Lưu ý khi tính ngày công

Công ty không được áp dụng ngày công chuẩn cố định là 26 ngày để tính lương cho người lao động bởi vì tính tiền lương phải căn cứ vào số ngày thực tế làm việc trong tháng đó. Và số ngày này thay đổi tùy thuộc vào số lượng các ngày trong tháng + tình hình làm việc thực tế.

– Tháng có 27 ngày thì ngày thứ 27 là ngày vượt khung (do cao hơn 1 ngày so với ngày công chuẩn). Nếu lao động nghỉ phép 1 ngày (thuộc thuộc trường hợp nghỉ phép không lương) thì họ vẫn được nhận đủ số lương theo hợp đồng lao động do vẫn đủ 26 ngày. Nhưng nếu thực tế số ngày lao động bình thường trong tháng là 27 ngày thì lương ngày thứ 27 sẽ được tính = Tiền lương trong hợp đồng lao động/tối đa không quá 26 ngày.

– Tháng có 24 hoặc 25 ngày làm việc bình thường: Đơn giá 1 ngày công = Lương trên hợp đồng lao động / tối đa không quá 26 ngày x 24 (25) ngày = lương phải trả cho người lao động

Nếu chia cho 27 ngày hoặc nhiều hơn là vi phạm pháp luật.

– Với những tháng số ngày công nhỏ hơn ngày công chuẩn 26 ngày thì người lao động sẽ nhận được mức lương thấp hơn lương thỏa thuận trong hợp đồng do không đủ ngày công chuẩn.

Các hình thức tính lương – trả lương phổ biến

Với những hình thức làm việc và vị trí khác nhau sẽ có những cách tính lương khác nhau. Hiện nay, doanh nghiệp chủ yếu dựa vào 6 kịch bản lương cơ bản sau đây để tính lương cho người lao động.

Tính lương cơ bản theo thời gian

Đây có thể xem là cách tính lương phổ biến nhất hiện nay. Để có thể áp dụng hình thức này, bạn cần nắm được lương cơ bản, phụ cấp và ngày công thực tế. Có 2 cách tính như sau:
– Nếu doanh nghiệp không quy định ngày công chuẩn: Lương = Mức lương cơ bản + phụ cấp (nếu có)/ngày công chuẩn theo tháng x ngày công thực tế.
– Nếu doanh nghiệp quy định ngày công chuẩn: Lương = Mức lương cơ bản + phụ cấp (nếu có)/26 x ngày công thực tế.

Tính lương theo sản phẩm

Hiểu đơn giản thì lương theo sản phẩm tức là làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, năng suất gắn liền với thù lao và dựa vào chất lượng, số lượng sản phẩm, phần trăm hoàn thành công việc để tính.

Công thức như sau: Lương cơ bản theo sản phẩm = Đơn giá x Số lượng sản phẩm.

Ngày công chuẩn và cách tính lương theo quy định chung 2

Tính lương cơ bản theo doanh thu (hoa hồng)

Lương cơ bản theo doanh thu là cách tính tiền lương dựa trên doanh số mà cá nhân hoặc nhóm đã đạt được trong quá trình làm việc như: Trả lương/thưởng theo doanh số cá nhân, trả lương/thưởng theo doanh số nhóm và một số hình thức thưởng kinh doanh khác.

Doanh nghiệp thường áp dụng hình thức tính lương theo hoa hồng cho bộ phận kinh doanh, bán hàng. Tiền hoa hồng sẽ được thỏa thuận trước khi người lao động bắt đầu làm việc. Với cách tính lương này, mức lương hàng tháng của người lao động sẽ ít có sự ổn định vì phụ thuộc phần lớn vào doanh thu.

Công thức:

Lương (hoa hồng) = Lương cơ bản + % hoa hồng

Hình thức này cũng giúp tăng năng suất làm việc và sự cạnh tranh bởi cách tính lương này tương đối công bằng với mọi nhân viên

Tính lương theo hình thức lương khoán

Đây được xem là hình thức trả lương mang tính thời vụ vì tiền lương được tính theo đúng khối lượng công việc người lao động đã hoàn thành dựa trên thỏa thuận giữa các bên.

Công thức: Lương = Lương khoán x Tỷ lệ phần trăm hoàn thành công việc.

Tính lương 3P – hình thức mới nổi nhưng được ưa chuộng

Lương 3P là một hệ thống được thiết kế để trả lương dựa vào công lao và năng suất của nhân viên. Đây là cách để công ty khuyến khích nhân viên tối đa hóa khả năng và sự cống hiến của họ. Cấu trúc của 3P bao gồm:

 • P1: position – lương theo vị trí/chức vụ
 • P2: person – lương theo năng lực cá nhân
 • P3: performance – lương theo hiệu suất công việc

Đọc thêm: Lương 3P và cách tính lương 3P cho nhân viên chính xác nhất

Lương theo ngạch bậc

Hình thức và cách tính lương theo ngạch bậc thường được phổ biến với ông viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp của nhà nước hay lực lượng an ninh quốc phòng,… Nhà nước đã xây dựng thang bảng lương cụ thể để các tổ chức sử dụng. Nhiệm vụ của HR là áp dụng đúng bảng lương đó cho đúng đối tượng để xác định đúng hệ số lương.

Bước 1: Xác định bậc lương trong nhóm ngạch

Bước 2: Xác định hệ số lương tương ứng với mỗi bậc lương

Bước 3: Tính lương theo công thức: Mức lương = (Lương cơ sở x Hệ số lương) + Phụ cấp (nếu có)

Trong đó:

– Mức lương cơ sở: là mức lương tính theo tháng được điều chỉnh theo các văn bản pháp luật hiện hành (1.490.000 VND).

– Hệ số lương : được tính theo ngạch lương và bậc lương

Mức lương tối thiểu theo vùng 2023

 • Đối với doanh nghiệp tư nhân:

Dựa vào điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP, mức lương tối thiểu được quy định theo từng vùng mà các doanh nghiệp tư nhân phải tuân theo như sau:

 • Vùng I: Mức 4.420.000 đồng/tháng
 • Vùng II: Mức 3.920.000 đồng/tháng
 • Vùng III: Mức 3.430.000 đồng/tháng
 • Vùng IV: Mức 3.070.000 đồng/tháng

Mức lương này đã bao gồm phụ cấp lương dùng để đóng BHXH và các khoản bổ sung khác.

 • Đối với cơ quan nhà nước:

Với những doanh nghiệp, tổ chức trực thuộc nhà nước, người lao động được tính lương dựa trên hệ số lương và lương cơ sở. Bên cạnh đó, trình độ, bằng cấp, chức vụ sẽ là những yếu tố ảnh hưởng đến hệ số lương.

Mức lương cơ sở hiện nay:

  • Từ 01/07/2019 đến 30/06/2023: 1.490.000 VND / tháng
  • Từ 01/07/2023: 1.800.000 VND / tháng

Vấn đề thường gặp khi tính lương

Việc tính lương khá mất thời gian và không tránh khỏi những áp lực vô hình. Vì thế, bộ phận hành chính nhân sự rất dễ sai sót khi thực hiện nghiệp vụ này.

 • Thiếu ngày công, sai sót trong việc ghi nhận giờ làm thêm, nghỉ phép,…
 • Thiếu các khoản thưởng như: thưởng nóng, thưởng doanh số, kpi, phụ cấp,…
 • Quy trình trả lương chưa khoa học, chưa rõ ràng và minh bạch cơ chế lương
 • Trả lương chậm
 • Hạn chế trong việc xây dựng cơ chế tăng lương, cơ chế thưởng
 • Tốn nguồn lực và nhiều thời gian trong khi kết quả đầu ra chưa thực sự tối ưu

Doanh nghiệp có thể hạn chế những sai sót trên bằng một số tips sau đây:

 • Ứng dụng công nghệ vào nghiệp vụ chấm công, tính lương để tranh sai sót do lỗi thủ công
 • Thiết lập cơ chế, chính sách lương thưởng công khai, minh bạch, rõ ràng
 • Xây dựng quy trình trả lương chuyên nghiệp
 • Tham khảo ý kiến của chuyên gia để xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp, thu hút cũng như giữ chân nhân tài

Phần mềm tính lương ACheckin – giải pháp toàn diện cho HR và Kế toán

Để nâng cao hiệu suất làm việc cũng như tiết kiệm đến 50% thời gian của phòng hành chính nhân sự, sử dụng phần mềm tính lương là giải pháp doanh nghiệp nên cân nhắc.

Tính năng tính lương của phần mềm nhân sự ACheckin được thiết kế phù hợp với nhiều loại mô hình doanh nghiệp với mục đích tối ưu hiệu quả và độ chính xác của nghiệp vụ này.

Một số tính năng nổi bật của phần mềm ACheckin

 • Hỗ trợ đến 6 kịch bản tính lương với kho công thức đa dạng từ lương hoa hồng, thời gian, ngạch bậc đến lương 3P, lương sản phẩm chỉ với 1 lần thiết lập duy nhất.
 • Tự động tính lương, trực tiếp tạo bảng lương, phiếu lương trên phần mềm. Đồng thời liên kết với dữ liệu chấm công để tránh xảy ra sai sót và gian lận
 • Xoay ca, đổi ca dễ dàng
 • Hỗ trợ ứng lương
 • Quản lý toàn bộ hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động trên nền tảng online
 • Gắn kết nhân viên bằng bộ tính năng truyền thông nội bộ: team-building online, cá nhân hóa lời chào checkin, checkout,…
 • Bộ tính năng quản lý văn phòng thông minh (canteen, phòng họp, hệ thống wifi) giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát nguồn lực
 • Phần mềm thân thiện với người dùng

Sự tin dùng của 3500++ doanh nghiệp Việt là minh chứng cho chất lượng và dịch của ACheckin. Phần mềm nhân sự ACheckin mang đến giải pháp số hóa phòng nhân sự với chi phí rất cạnh tranh. Hãy để ACheckin chung tay, đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn.

Phần mềm tính ngày công và tính lương giá rẻ ACheckin HRM

Bạn thấy bài viết này thế nào?

0 / 5. Tổng số Đánh giá: 0

Chưa ai đánh giá bài viết này. Hãy là người đánh giá đầu tiên

Eidtor's Choice