Home HRM - Quản Trị Nguồn Nhân Lực

HRM - Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Nguồn nhân lực là tập hợp tất cả các cá nhân cùng tham gia vào hoạt động nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức. Trong doanh nghiệp, bộ phận nhân sự (HR) sẽ trực tiếp quản lý việc tuyển dụng, đào tạo, sa thải, chính sách phúc lợi..... xuyên suốt quá trình làm việc của nhân viên.

Quản trị nguồn nhân lực HRM là gì?

Quản trị nguồn nhân lực HRM là tất cả các hoạt động, chính sách, quyết định... có liên quan hoặc ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp với nhân viên.

Chức năng của quản trị nguồn nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực có chức năng toàn diện trên cả 4 mặt: tuyển chọn, đào tạo phát triển, sử dụng và quan hệ lao động.

  • Thu hút, tuyển chọn, bố trí nhân sự
  • Đào tạo và phát triển
  • Duy trì và sử dụng nguồn nhân lực
  • Chức năng quan hệ lao động

ACheckin - Tự hào đồng hành cùng hơn 3500 doanh nghiệp trong quá trình quản trị nguồn nhân lực thời 4.0.

ACheckin là giải pháp HRM giúp cho các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển tổ chức dựa trên nền tảng công nghệ. ACheckin sở hữu những tính năng nổi bật như:

  • Chấm công thông minh
  • Quản lý nhân sự
  • Tính lương
  • Quản lý hồ sơ nhân viên
  • Truyền thông nội bộ

Chúng tôi tự hào đã đồng hành cùng hơn 3500 doanh nghiệp hàng đầu như LG, Vua Nệm, Jollibe, Best Express, SkinFood. Với sự cải tiến không ngừng, ACheckin luôn sẵn sàng mang tới một giải pháp quản trị nguồn nhân lực sử dụng dễ dàng, triển khai thuận tiện, tối ưu chi phí, phù hợp với mọi loại hình và quy mô doanh nghiệp, ngay cả doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.