XÂY DỰNG

GIA TĂNG NĂNG SUẤT
TỐI ƯU CHI PHÍ

Thiết lập và sắp xếp công việc khoa học

✓ Tính toán công lương tự động

Quản lý doanh nghiệp chỉ với 1 màn dashboard

Giải pháp tổng thể, tối ưu chi phí chỉ từ 250k/tháng

+4500 tổ chức tin dùng ACheckin

TẬP TRUNG VÀO HIỆU SUẤT, KHÔNG PHẢI "PAPERWORK"

Sử dụng quy trình xử lý công việc tự động để đơn giản hóa các nhiệm vụ nhân sự và loại bỏ các công việc giấy tờ. Tạo quy trình quản lý nhân sự dành riêng cho doanh nghiệp của bạn: quản lý hồ sơ, chấm công, xếp ca, tính lương, truyền thông nội bộ.

CÔNG LƯƠNG THUẬN TIỆN