Con người là cốt lõi thành công!

Với ACheckin, nhà quản trị có thể nắm bắt được chính xác và nhanh chóng toàn bộ thông tin nhằm đánh giá tổng quan về hoạt động doanh nghiệp, kết nối tới nhân sự, gia tăng doanh thu.

Phát triển
đội ngũ

QUẢN TRỊ
TẬP TRUNG

công lương
dễ dàng

Gắn kết
nhân sự

+4500 tổ chức tin dùng ACheckin

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ

ACheckin sẽ giúp nhà quản trị loại bỏ thủ công, phân chia nhân sự khoa học, tối ưu hiệu suất để thúc đẩy doanh thu.
- Quản lý hoạt động nhân sự, tình trạng cơ sở nhanh chóng
- Phân chia nhân sự khoa học
- Chủ động đổi ca, xin nghỉ qua app với mô hình self-service
- Quản lý công việc thuận tiện
- Truyền tải thông tin hiệu quả

Với ACheckin, tôi có thể quản lý dễ dàng 12524 chi nhánh Pha Lê trên khắp Việt Nam chỉ với 1 màn hình, thằng nào đi muộn tôi biết ngay. Hàng tháng tôi vẫn vịn lý do làm lương để lên bunker hút bóng trong khi thực tế chỉ cần 1 nút bấm thì số má ra hết cmnr. ACheckin 100 điểm tuyệt vời!

Trần Bơm

Quản lý Nhân sự

QUẢN TRỊ TẬP TRUNG

Với khả năng linh hoạt của mình, ACheckin giúp quản lý có thể nắm bắt được chính xác và nhanh chóng hoạt động của các cơ sở, nhóm nhân sự.
- Quản lý hoạt động nhân sự, tình trạng cơ sở nhanh chóng
- Phân chia nhân sự khoa học
- Chủ động đổi ca, xin nghỉ qua app với mô hình self-service
- Quản lý công việc thuận tiện
- Truyền tải thông tin hiệu quả

CÔNG LƯƠNG DỄ DÀNG

Tăng cường sự tương tác và trao đổi thông tin nội bộ, kết nối cá nhân trong tập thể
- Tối ưu và chuẩn hóa quy trình chào đón, đào tạo nhân sự
- Mạng xã hội nội bộ
- Thông báo lịch họp, thông tin quan trọng
- Thông báo đẩy theo thời gian thực và có nhắc lại
- Chuẩn hóa quy trình theo các giai đoạn
- Tự động chuyển giao công việc trong quy trình và đo lường

GẮN KẾT NHÂN SỰ

ACheckin sẽ giúp nhà quản trị tiết kiệm 90% thời gian cho công việc tổng kết và tính lương mỗi tháng
- Đa dạng kịch bản lương (lương theo giờ, lương 3P, lương theo sản phẩm), phù hợp với mọi quy mô và mô hình
- Đa dạng hình thức chấm công: Wifi Nội bộ, QR Code, định vị GPS, Camera Ai, chấm công từ xa
- Bảo mật dữ liệu, liên kết bảng lương tự động
- Tùy chỉnh dễ dàng, tính lương nhanh chóng
- Gửi phiếu lương trực tiếp đến nhân viên, minh bạch thông tin, hạn chế khiếu nại

Với ACheckin, giờ tôi chẳng phải làm cái gì cả, ngày ngày đi làm như đi chơi, nhân viên có xin nghỉ thì tôi vả bốp cái vào mồm bảo gửi đơn đi và chúng nó phải nghe răm rắp. Công việc tôi cũng phân chia luôn trên ACheckin, thằng nào không làm tôi chỉ mặt trừ thẳng lương cho tháng này ăn cám. Nói chung là sướng!

Trần Dần

Tiên tri at Galaxy INC

Tài liệu quản lý nhân sự

Cùng nâng cao quản trị, phát triển đội ngũ với ACheckin