Công nghệ/Start-up

GIA TĂNG GẮN KẾT
TỐI ƯU PHÁT TRIỂN

Truyền thông hiệu quả, gia tăng tương tác

Thiết lập và sắp xếp công việc khoa học

Quản lý hoạt động nghiệp với 1 dashboard

Giải pháp tổng thể, tối ưu chi phí chỉ từ 250k/tháng

+4500 tổ chức tin dùng ACheckin

Con người + Quy trình + Công nghệ + Dữ liệu

Với ACheckin, vấn đề của HR sẽ được giải quyết với bộ công cụ quản trị lấy "tập trung con người" toàn diện, xây dựng môi trường lành mạnh, nâng cao trải nghiệm nhân sự.

Gắn kết
nhân sự