Bán lẻ

Tối ưu chi phí
Mở rộng dễ dàng

Xếp ca nhanh chóng, Đổi ca dễ dàng

✓ Tính toán công lương tự động

Tự động hóa quy trình, dễ dàng mở rộng

Giải pháp tổng thể, tối ưu chi phí chỉ từ 250k/tháng

+4500 tổ chức tin dùng ACheckin

CON NGƯỜI LÀ CỐT LÕI THÀNH CÔNG!

Với ACheckin, nhà quản trị có thể nắm bắt được chính xác và nhanh chóng toàn bộ thông tin nhằm đánh giá tổng quan về hoạt động doanh nghiệp, kết nối tới nhân sự, gia tăng doanh thu.