Các yêu cầu tuyển dụng đối với một nhân viên truyền thông nội bộ

Mục lục

Khi tuyển dụng nhân viên nội bộ cần có những yêu cầu cụ thể gì? Người làm truyền thông nội bộ cần có những yếu tố và năng lực như thế nào? Bài viết sau đây sẽ giải đáp cho bạn.

Yêu cầu tuyển dụng đối với nhân viên truyền thông nội bộ

Nhân viên truyền thông nội bộ là người phụ trách việc cung cấp các thông tin bên trong nội bộ như thông tin tuyển dụng, thay đổi về quy chế, chính sách, tài trợ, đóng góp từ thiện,… Hiệu quả của công việc truyền thông nội bộ được đo bởi số thành viên trong doanh nghiệp nhận và nắm được thông tin.

Các yêu cầu tuyển dụng đối với một nhân viên truyền thông nội bộ 1

  • Quản lý tốt việc giao tiếp nội bộ trong công ty. Ví dụ: Doanh nghiệp có sử dụng phần mềm làm việc nhóm hay giao tiếp nhóm thì người phụ trách truyền thông nội bộ sẽ làm việc với bên cung cấp phần mềm nếu có vấn đề.
  • Đảm bảo vận hành các công cụ giao tiếp nội bộ như phần mềm trao đổi thông tin, làm việc nhóm, bảng thông báo, …
  • Đo lường và thu thập các số liệu chi tiết về hiệu quả của phần mềm thông tin nội bộ.
  • Đảm bảo truyền tải thông tin xuyên suốt các bộ phận, nhằm giúp từng nhân viên nắm được mọi thông điệp của ban quản trị và ngược lại.
  • Quản lý Website và Blog của công ty.
  • Đưa ra ý tưởng, dự trù kinh phí và tổ chức các sự kiện nội bộ: tổng kết hằng tháng, các ngày lễ, các hội chơi, đi du lịch, nghỉ mát, các trò chơi Team-Building, …
  • Giúp gắn kết từng cá nhân trong doanh nghiệp lại với nhau.

Nhiệm vụ của nhân viên truyền thông nội bộ là gì?

Quản lý điều phối và quản lý hợp tác

Có nhiều phòng ban trong một tổ chức và có sự phối hợp giữa các phòng ban này với nhau để thiết lập bầu không khí đồng nhất trong tổ chức. Truyền thông nội bộ tạo điều kiện cho việc phối hợp và hợp tác bằng cách liên kết các phòng ban khác nhau thông qua các thông tin thích hợp. Việc nâng cao hiểu biết và tăng cường hợp tác đảm bảo cho sự phối hợp nhịp nhàng, đồng thời, truyền thông nội bộ còn nâng cao quá trình phối hợp bằng cách cung cấp các thông tin cần thiết.

Các yêu cầu tuyển dụng đối với một nhân viên truyền thông nội bộ 2

Gia tăng tinh thần của nhân viên

Tinh thần ở đây là tinh thần cá nhân, tinh thần tập thể và tinh thần của nhân viên liên quan đến sự lắng nghe và niềm tin. Tinh thần làm việc thấp làm cho nhân viên cảm chán nản và thất vọng. Nhà quản trị luôn cố gắng nâng cao tinh thần của nhân viên thông qua truyền thông nội bộ làm cho họ nghĩ rằng mình là một thành phần quan trọng của tổ chức.
Khơi dậy nguồn cảm hứng
Nhà quản trị tạo cảm hứng giữa các nhân viên thông qua truyền thông nội bộ. Các nhà lãnh đạo cấp cao luôn luôn cố gắng truyền đạt với cấp dưới để họ có thể làm việc tích cực và đạt được mục tiêu của tổ chức.

Tạo động lực

Tạo động lực cho người nhận đáp ứng nguyện vọng là chức năng quan trọng của một người làm truyền thông nội bộ trong doanh nghiệp. Trong truyền thông tổ chức, nhiệm vụ chính của truyền thông nội bộ là thúc đẩy nhân viên làm việc hòa thuận để đạt được các mục tiêu của tổ chức.

Hỗ trợ lập kế hoạch

Lập kế hoạch là một trong những chức năng quan trọng nhất trong việc quản trị. Truyền thông nội bộ tạo thuận lợi cho quy trình lập kế hoạch bằng cách cung cấp thông tin, quan điểm, ý tưởng, hậu cần… từ các lĩnh vực khác nhau trong và ngoài tổ chức. Nếu không có hệ thống thông tin liên lạc thích hợp thì các kế hoạch sẽ không được vạch ra và tiến hành hiệu quả.

Các yêu cầu tuyển dụng đối với một nhân viên truyền thông nội bộ 3

Kiểm soát

Kiểm soát là một chức năng quan trọng khác của quản trị và truyền thông nội bộ đóng vai trò tối quan trọng trong quá trình kiểm soát này. Truyền thông nội bộ cung cấp thông tin cho ban điều hành các vấn đề khác nhau hỗ trợ việc quản lý thiết lập hệ thống kiểm soát trong tổ chức.

Tóm lại, hệ thống truyền thông nội bộ có nhiệm vụ lớn nhằm giúp nhân viên hiểu rõ hệ thống tôn chỉ, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, những chuẩn mực văn hóa & hành vi ứng xử phù hợp với hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Để từ đó mọi người hợp tác vì mục đích chung và hỗ trợ nhau làm việc hiệu quả, tạo ra lợi nhuận cho công ty.

Việc tuyển dụng truyền thông nội bộ luôn cần thiết với mỗi doanh nghiệp, bởi chúng ta không những chỉ cần các mối hợp tác bên ngoài, thiết lạp các quan hệ ngoại giao tốt mà các mối quan hệ nội giao trong công ty cũng đáng quan tâm. Tổ chức có thật sự vững mạnh thì mới đi lâu, đi xa cùng nhau được. Vì thế truyền thông nội bộ tuyển dụng luôn là một trong những cụm từ được các nhà quản trị tìm hiểu nhiều.

Mời bạn đọc xem thêm:

Top 4 ứng dụng xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên điện thoại hiệu quả

Mục lục