PEOPLE FIRST, BUSINESS LAST

Giải pháp quản trị
Xây dựng tổ chức hiệu suất cao

Quản trị hiện đại
Gắn kết con người
Tối ưu năng su

Theo dõi ACheckin tại

Giá trị cốt lõi

Xây dựng tổ chức hiệu suất cao.
Lấy nhân sự làm gốc, phát triển nhân sự làm lợi thế cạnh tranh lâu dài.

Kết nối
Nhân sự

Chuyên sâu

Lan tỏa
tình yêu

CHÂN THẬT

Phần mềm Nhân sự

Kết nối Nhân sự

ACheckin đồng hành cùng bạn xây dựng một tổ chức gắn kết, hiệu suất cao.
ACheckin được thiết kế để tối đa hoá năng suất nhân sự của bạn, đi kèm với những tính năng được thiết kế riêng để gia tăng trải nghiệm nhân viên.
Tối ưu năng suất. Gắn kết con người.

Phần mềm Nhân sự

Chuyên sâu

Một phần mềm được xây dựng & cố vấn bởi các chuyên gia đầu ngành nhân sự
Cung cấp dữ liệu chuyên sâu về thực trang của tổ chức
Với dữ liệu, ACheckin đồng hành cùng doanh nghiệp lên kế hoạch, đặt mục tiêu và phát triển bền vững

Phần mềm Nhân sự

Lan tỏa tình yêu

Phát triển con người, hỗ trợ cá nhân phát huy tối đa thế mạnh bản thân
Tôn trọng cá tính, giá trị, ước muốn của từng người ở từng thời điểm, hỗ trợ con người có những trải nghiệm phù hợp với giá trị cốt lõi của doanh nghiệp

Phần mềm Nhân sự

Chân thật

Hiểu được nhu cầu của Quản lý.
ACheckin cung cấp dữ liệu của tổ chức theo thời gian thực
Cho thấy giá trị trị thực của từng nhân sự & của tổ chức

Leadership team

Nhat Tuan, Nguyen

CEO

Thanh Dong, Nguyen

Chief Technology Officer

Van Huan, Nguyen

Chief Financial Officer

Thu Ha, Dao

Chief Customer Officer

Hơn một phần mềm nhân sự

ACheckin đồng hành cùng bạn

Xây dựng tổ chức hiệu suất cao.
Lấy nhân sự làm gốc, phát triển nhân sự là lợi thế cạnh tranh lâu dài.

Quản lý công việc

Take part in the future of BlockChain by giving your opinion in our internal politics

Tối ưu chi phí

Take part in the future of BlockChain by giving your opinion in our internal politics

Quản trị nhân sự

Take part in the future of BlockChain by giving your opinion in our internal politics

Gắn kết nhân viên

Take part in the future of BlockChain by giving your opinion in our internal politics

Quản lý văn phòng

Take part in the future of BlockChain by giving your opinion in our internal politics

Đa dạng, linh hoạt

Take part in the future of BlockChain by giving your opinion in our internal politics

Liên hệ với ACheckin

Bạn cần liên hệ với ACheckin? Chọn cách chúng tôi có thể giúp bạn

Chăm sóc Khách hàng
Dùng thử ACheckin
Hợp tác với ACheckin

Liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của ACheckin

Hotline:

Email:

Cùng ACheckin xây dựng đội ngũ hiệu suất cao

Trở thành đối tác của ACheckin