8 giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Viettel

Nội dungThực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lýTrưởng thành qua những thách thức và thất bạiSáng tạo là sức sốngThích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranhTư duy hệ thốngKết hợp Đông TâyTruyền thống và cách làm của người línhNgôi nhà chung mang tên Viettel Văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Viettel … Continue reading 8 giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Viettel